Tải GAME ANDROID VỀ MÁY


Hướng dẫn Cài Đặt Ngay Android 

Lưu ý dùng UC Browser or Chorme để tải và cài đặt Game

💢 Trình duyệt thường không cài đặt được Game.
💢 Xin lưu ý:
- Hệ điều hành đều cần bộ nhớ trống của máy là 5-6 GB nhé. Xóa hết các Võ Lâm trong máy để tránh trùng APP !

Các trường hợp xảy ra khi lỗi không thể cài đặt:
1> Dùng UC web browser lúc tải game
2> Máy còn dung lượng trống trên 6 GB
3> Xác thực nguồn gốc File -> Bảo mật -> Xác thực
4> Đã xóa hết các game Võ lâm khác trên máy. Hãy làm đủ 2 điều kiện này nhé!!!